ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

2016 - Linux NET Namespace - Prepojenie sieťového menného priestoru a hostiteľského systému - pomocou páru veth adaptérov

FILE: 2016-linuxnamespace-net-ns-veth-veth-hostos.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 1

======================================================================================================================
 [1] NET namespace - Prepojenie sietoveho menneho priestoru a hostitelskeho systemu - pomocou paru veth adapterov
======================================================================================================================

            +--------------------+            +--------------------+
            | hostOS   veth1.1 |=========kabel=========| veth1.2    ns1 |   (PID = 2429)
            +--------------------+            +--------------------+
             hostitelsky system              namespace "ns1"

  [1.1] - Vytvorime jeden ("ns1") sietovy (NET) menny priestor.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # ip netns add ns1
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.2]TERM2 - V sietovom mennom priestore "ns1" spustime (exec) prikaz "bash". PID = 2429
  [1.3]TERM2 - Zistime PID BASH procesu.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.2]TERM2# ip netns exec ns1 bash
  [1.3]TERM2# echo $$
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2429
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.4] - Vytvorime par virtualnych Ethernet zariadeni, ktore budu predstavovat sietovy kabel s dvoma RJ45 
      koncovkami, pricom jednu stranu (veth1.2) pripojime do menneho priestoru "ns1" (na zaklade identifikatora
      procesu [55718]) a druhu stranu (veth1.1) pripojime do hostitelskeho systemu.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # ip link add veth1.1 type veth peer name veth1.2 netns 2429
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.5] - Overime vytvorenie parov virtualnych zariadeni z kroku [1.4].
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # ip link show
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  2: ens33: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:9b:30:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  3: veth1.1@if2: mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 22:74:36:08:a3:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.6] - Zapneme sietovy adapter "veth1.2" v mennom priestore "ns1" a nastavime na nom IP adresu "10.0.0.1".
  [1.7] - Zapneme sietovy adapter "veth1.1" v hostitelskom systeme ako druhu stranu "kabla/koncovky" "veth1.2" a 
      nastavime na nom IP adresu "10.0.0.2". 
  [1.8] - Otestujeme sietovu komunikaciu medzi hostOS a sietovym mennym priestorom "ns1".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.6]# ip netns exec ns1 ifconfig veth1.2 10.0.0.1/24 up 
  [1.7]# ifconfig veth1.1 10.0.0.2/24 up 
  [1.8]# ping 10.0.0.1
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.075 ms
  64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.093 ms
  ...
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.9] - Zobrazime smerovaciu tabulku pre sietovy menny priestor "ns1".
  [1.10] - Zobrazime zoznam sietovych adapterov/liniek pre sietovy menny priestor "ns1".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.9] # ip netns exec ns1 route
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kernel IP routing table
  Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
  10.0.0.0    0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 veth1.2
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.10]# ip netns exec ns1 ip link
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1: lo: mtu 65536 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  2: veth1.2@if13: mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT qlen 1000
    link/ether 7e:d3:d9:0a:56:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------