ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

2016 - Linux NET Namespace - Prepojenie dvoch sieťových menných priestorov (ns1, ns2) - pomocou 2 párov veth adaptérov a distribuovaného prepínača OVS (openvswitch)

FILE: 2016-linuxnamespace-net-ns-veth-ovs-veth-ns.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 1

======================================================================================================================
 [1] NET namespace - Prepojenie dvoch sietovych mennych priestorov (ns1, ns2) - pomocou 2 parov veth adapterov a 
           distribuovaneho prepinaca OVS (openvswitch)
======================================================================================================================

   +------------------+         +-------------------------------+         +------------------+
   | ns1    veth1 |======kabel======| veth1-ovs  ovs0  veth2-ovs |======kabel======| veth2    ns2 |
   +------------------+         +-------------------------------+         +------------------+
    namespace "ns1"           hostitelsky system (openvswitch)          namespace "ns2"

  Prvy ethernet kabel (medzi mennym priestorom "ns1" a OVS prepinacom "ovs0"): veth1====veth1-ovs
  Druhy ethernet kabel (medzi mennym priestorom "ns2" a OVS prepinacom "ovs0"): veth2====veth2-ovs

  Na tieto testovacie scenare je pouzity RedHat Linux 7.3, ktory sice obsahuje modul jadra pre Openvswitch, ale
  uz neobsahuje uzivatelske nastroje pre administraciu openvswitch (ovs-vsctl). Tieto uzivatelske nastroje su
  obsiahnute v inych Redhat produktoch ako je napriklad Red Hat Openstack Platform a podobne. V tejto chvili nam
  neostava nic ine ako nainstalovat si Openvswitch zo zdrojovych suborov, vid. [1.0.X].

  [1.0.1] Pre uspesnu instalaciu distribuovaneho prepinaca Openvswitch je potrebne mat nastroje na kompilaciu a 
      kniznice, ktore Openvswitch vyuziva.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # yum install gcc make python-devel openssl-devel kernel-devel graphviz kernel-debug-devel autoconf automake \
   rpm-build redhat-rpm-config libtool checkpolicy selinux-policy-devel python-six
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.0.2] - Vytvorime adresar pre build RPM balicka zo zdrojovych suborov a stiahneme aktualny zdrojovy balicek 
       pre Openvswitch.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # mkdir -p /root/rpmbuild/SOURCES
  # cd /root/rpmbuild/SOURCES
  # wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.6.1.tar.gz
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.0.3] - Balicek so zdrojovymi subormi rozbalime a spustime kompilaciu a vytvorenie RPM balicka
       V adresari "/root/rpmbuild/RPMS/x86_64/" vzniknu RPM balicky pre Openvswitch
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # cd /root/rpmbuild/SOURCES/
  # tar -xvf ./openvswitch-2.6.1.tar.gz
  # sed 's/openvswitch-kmod, //g' openvswitch-2.6.1/rhel/openvswitch.spec > openvswitch-2.6.1/rhel/openvswitch_no_kmod.spec
  # rpmbuild -bb --nocheck openvswitch-2.6.1/rhel/openvswitch_no_kmod.spec
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.0.4] - Nainstalujeme RPM balicek s Openvswitch
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # cd /root/rpmbuild/RPMS/x86_64/
  # yum localinstall ./openvswitch-2.6.1-1.x86_64.rpm
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.1] - Odstranime (ak existuju) sietove menne priestory "ns1" a "ns2".
  [1.2] - Vytvorime dva ("ns1" a "ns2") sietove (NET) menne priestory.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.1]# ip netns del ns1 &>/dev/null
  [1.1]# ip netns del ns2 &>/dev/null
  [1.2]# ip netns add ns1
  [1.2]# ip netns add ns2
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.3] - V hostitelskom systeme spustime Openvswitch a 
  [1.3] - vytvorime distribuovany (openvswitch) ethernet prepinac/bridge s menom "ovs0".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.3]# /etc/init.d/openvswitch start
  [1.3]# ovs-vsctl add-br ovs0
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.4]TERM1 - V sietovom mennom priestore "ns1" spustime (exec) prikaz "bash".
  [1.5]TERM2 - V sietovom mennom priestore "ns2" spustime (exec) prikaz "bash".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.4]TERM1# ip netns exec ns1 bash
  [1.5]TERM2# ip netns exec ns2 bash
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.6] - Vytvorime par virtualnych Ethernet zariadeni, ktore budu predstavovat sietovy kabel s dvoma RJ45 
       koncovkami, pricom nasledne jednu stranu (veth1) umiestnime do menneho priestoru "ns1" a druhu stranu 
       (veth1-ovs) umiestnime do distribuovaneho ethernet prepinaca "ovs0".
  [1.7] - Virtualny ethernet adapter "veth1" umiestnime do sietoveho menneho priestoru "ns1".
  [1.8] - Virtualny ethernet adapter "veth1-ovs" pripojime do distribuovaneho ethernet prepinaca "ovs0".

  [1.9] - Vytvorime par virtualnych Ethernet zariadeni, ktore budu predstavovat sietovy kabel s dvoma RJ45 
       koncovkami, pricom nasledne jednu stranu (veth2) umiestnime do menneho priestoru "ns2" a druhu stranu 
       (veth2-ovs) umiestnime do distribuovaneho ethernet prepinaca "ovs0".
  [1.10] - Virtualny ethernet adapter "veth2" umiestnime do sietoveho menneho priestoru "ns2".
  [1.11] - Virtualny ethernet adapter "veth2-ovs" pripojime do distribuovaneho ethernet prepinaca "ovs0".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.6] # ip link add veth1 type veth peer name veth1-ovs
  [1.7] # ip link set veth1 netns ns1
  [1.8] # ovs-vsctl add-port ovs0 veth1-ovs

  [1.9] # ip link add veth2 type veth peer name veth2-ovs
  [1.10]# ip link set veth2 netns ns2
  [1.11]# ovs-vsctl add-port ovs0 veth2-ovs
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.12] - Zapneme sietovy adapter "veth1" v mennom priestore "ns1" a nastavime na nom IP adresu "10.0.0.1".
  [1.13] - Zapneme sietovy adapter/port "veth1-ovs" na distribuovanom prepinaci "ovs0".

  [1.14] - Zapneme sietovy adapter "veth2" v mennom priestore "ns2" a nastavime na nom IP adresu "10.0.0.2".
  [1.15] - Zapneme sietovy adapter/port "veth2-ovs" na distribuovanom prepinaci "ovs0".

  [1.16] - Zo sietoveho menneho priestoru "ns1" otestujeme sietovu komunikaciu so sietovym mennym priestorom "ns2".
  [1.17] - Zo sietoveho menneho priestoru "ns2" otestujeme sietovu komunikaciu so sietovym mennym priestorom "ns1".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.12]# ip netns exec ns1 ifconfig veth1 10.0.0.1/24 up
  [1.13]# ip link set dev veth1-ovs up

  [1.14]# ip netns exec ns2 ifconfig veth2 10.0.0.2/24 up
  [1.15]# ip link set dev veth2-ovs up

  [1.16]# ip netns exec ns1 ping 10.0.0.2
  [1.17]# ip netns exec ns2 ping 10.0.0.1
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------