ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

2016 - Linux NET Namespace - Prepojenie dvoch sieťových menných priestorov (ns1, ns2) - pomocou 2 párov veth adaptérov a štandardného Linux prepínača (bridge)

FILE: 2016-linuxnamespace-net-ns-veth-veth-hostOS.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 1

======================================================================================================================
 [1] NET namespace - Prepojenie dvoch sietovych mennych priestorov (ns1, ns2) - pomocou 2 parov veth adapterov a 
           standardneho Linux prepinaca (bridge)
======================================================================================================================

   +------------------+         +-------------------------------+         +------------------+
   | ns1    veth1 |======kabel======| veth1-br  bridge0  veth2-br |======kabel======| veth2    ns2 |
   +------------------+         +-------------------------------+         +------------------+
    namespace "ns1"            hostitelsky system (bridge)            namespace "ns2"

  Prvy ethernet kabel (medzi mennym priestorom "ns1" a Linuxovym prepinacom "bridge0"): veth1====veth1-br
  Druhy ethernet kabel (medzi mennym priestorom "ns2" a Linuxovym prepinacom "bridge0"): veth2====veth2-br

  [1.1] - Odstranime (ak existuju) sietove menne priestory "ns1" a "ns2".
  [1.2] - Vytvorime dva ("ns1" a "ns2") sietove (NET) menne priestory.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.1]# ip netns del ns1 &>/dev/null
  [1.1]# ip netns del ns2 &>/dev/null
  [1.2]# ip netns add ns1
  [1.2]# ip netns add ns2
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.3] - V hostitelskom systeme vytvorime ethernet prepinac/bridge s menom "bridge0".
      Poznamka: Je potrebne nainstalovat balicek "bridge-utils" sluziaci na administraciu Linux prepinaca/bridge.
  [1.4] - Na ethernet prepinaci "bridge0" vypneme Spanning Tree Protokol (STP).
  [1.5] - V hostitelskom systeme zapneme ethernet prepinac "bridge0".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.3]# brctl addbr bridge0
  [1.4]# brctl stp bridge0 off
  [1.5]# ip link set dev bridge0 up
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.6]TERM1 - V sietovom mennom priestore "ns1" spustime (exec) prikaz "bash".
  [1.7]TERM2 - V sietovom mennom priestore "ns2" spustime (exec) prikaz "bash".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.6]TERM1# ip netns exec ns1 bash
  [1.7]TERM2# ip netns exec ns2 bash
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.8] - Vytvorime par virtualnych Ethernet zariadeni, ktore budu predstavovat sietovy kabel s dvoma RJ45 
       koncovkami, pricom nasledne jednu stranu (veth1) umiestnime do menneho priestoru "ns1" a druhu stranu 
       (veth1-br) umiestnime do ethernet prepinaca "bridge0".
  [1.9] - Virtualny ethernet adapter "veth1" umiestnime do sietoveho menneho priestoru "ns1".
  [1.10] - Virtualny ethernet adapter "veth1-br" pripojime do ethernet prepinaca "bridge0".

  [1.11] - Vytvorime par virtualnych Ethernet zariadeni, ktore budu predstavovat sietovy kabel s dvoma RJ45 
       koncovkami, pricom nasledne jednu stranu (veth2) umiestnime do menneho priestoru "ns2" a druhu stranu 
       (veth2-br) umiestnime do ethernet prepinaca "bridge0".
  [1.12] - Virtualny ethernet adapter "veth2" umiestnime do sietoveho menneho priestoru "ns2".
  [1.13] - Virtualny ethernet adapter "veth2-br" pripojime do ethernet prepinaca "bridge0".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.8] # ip link add veth1 type veth peer name veth1-br
  [1.9] # ip link set veth1 netns ns1
  [1.10]# brctl addif bridge0 veth1-br

  [1.11]# ip link add veth2 type veth peer name veth2-br
  [1.12]# ip link set veth2 netns ns2
  [1.13]# brctl addif bridge0 veth2-br
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.14] - Zapneme sietovy adapter "veth1" v mennom priestore "ns1" a nastavime na nom IP adresu "10.0.0.1".
  [1.15] - Zapneme sietovy adapter/port "veth1-br" na standardnom Linux prepinaci "bridge0".

  [1.16] - Zapneme sietovy adapter "veth2" v mennom priestore "ns2" a nastavime na nom IP adresu "10.0.0.2".
  [1.17] - Zapneme sietovy adapter/port "veth2-br" na standardnom Linux prepinaci "bridge0".

  [1.18] - Zo sietoveho menneho priestoru "ns1" otestujeme sietovu komunikaciu so sietovym mennym priestorom "ns2".
  [1.19] - Zo sietoveho menneho priestoru "ns2" otestujeme sietovu komunikaciu so sietovym mennym priestorom "ns1".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.14]# ip netns exec ns1 ifconfig veth1 10.0.0.1/24 up
  [1.15]# ip link set dev veth1-br up

  [1.16]# ip netns exec ns2 ifconfig veth2 10.0.0.2/24 up
  [1.17]# ip link set dev veth2-br up

  [1.18]# ip netns exec ns1 ping 10.0.0.2
  [1.19]# ip netns exec ns2 ping 10.0.0.1
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------