ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

2016 - Linux NET Namespace - Prepojenie dvoch sieťových menných priestorov (ns1, ns2) - pomocou 2 portov na distribuovanom prepínači OVS (openvswitch)

FILE: 2016-linuxnamespace-net-ns-ovs2p-ns.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 1

======================================================================================================================
 [1] NET namespace - Prepojenie dvoch sietovych mennych priestorov (ns1, ns2) - pomocou 2 portov na distribuovanom
           prepinaci OVS (openvswitch)
======================================================================================================================

   +------------------+         +-------------------------------+         +------------------+
   | ns1    veth1 |=====ovs-port=====|       ovs0       |=====ovs-port=====| veth2    ns2 |
   +------------------+         +-------------------------------+         +------------------+
    namespace "ns1"           hostitelsky system (openvswitch)          namespace "ns2"

  Prvy OVS port - na OVS prepinaci sa vytvori interny OVS port "veth1", ktory sa priradi mennemu priestoru "ns1".
  Druhy OVS port - na OVS prepinaci sa vytvori interny OVS port "veth2", ktory sa priradi mennemu priestoru "ns2".

  Na tieto testovacie scenare je pouzity RedHat Linux 7.3, ktory sice obsahuje modul jadra pre Openvswitch, ale
  uz neobsahuje uzivatelske nastroje pre administraciu openvswitch (ovs-vsctl). Tieto uzivatelske nastroje su
  obsiahnute v inych Redhat produktoch ako je napriklad Red Hat Openstack Platform a podobne. V tejto chvili nam
  neostava nic ine ako nainstalovat si Openvswitch zo zdrojovych suborov, vid. [1.0.X].

  [1.0.1] Pre uspesnu instalaciu distribuovaneho prepinaca Openvswitch je potrebne mat nastroje na kompilaciu a 
      kniznice, ktore Openvswitch vyuziva.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # yum install gcc make python-devel openssl-devel kernel-devel graphviz kernel-debug-devel autoconf automake \
   rpm-build redhat-rpm-config libtool checkpolicy selinux-policy-devel python-six
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.0.2] - Vytvorime adresar pre build RPM balicka zo zdrojovych suborov a stiahneme aktualny zdrojovy balicek 
       pre Openvswitch.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # mkdir -p /root/rpmbuild/SOURCES
  # cd /root/rpmbuild/SOURCES
  # wget http://openvswitch.org/releases/openvswitch-2.6.1.tar.gz
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.0.3] - Balicek so zdrojovymi subormi rozbalime a spustime kompilaciu a vytvorenie RPM balicka
       V adresari "/root/rpmbuild/RPMS/x86_64/" vzniknu RPM balicky pre Openvswitch
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # cd /root/rpmbuild/SOURCES/
  # tar -xvf ./openvswitch-2.6.1.tar.gz
  # sed 's/openvswitch-kmod, //g' openvswitch-2.6.1/rhel/openvswitch.spec > openvswitch-2.6.1/rhel/openvswitch_no_kmod.spec
  # rpmbuild -bb --nocheck openvswitch-2.6.1/rhel/openvswitch_no_kmod.spec
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.0.4] - Nainstalujeme RPM balicek s Openvswitch
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  # cd /root/rpmbuild/RPMS/x86_64/
  # yum localinstall ./openvswitch-2.6.1-1.x86_64.rpm
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.1] - Odstranime (ak existuju) sietove menne priestory "ns1" a "ns2".
  [1.2] - Vytvorime dva ("ns1" a "ns2") sietove (NET) menne priestory.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.1]# ip netns del ns1 &>/dev/null
  [1.1]# ip netns del ns2 &>/dev/null
  [1.2]# ip netns add ns1
  [1.2]# ip netns add ns2
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.3] - V hostitelskom systeme spustime Openvswitch a 
  [1.3] - vytvorime distribuovany (openvswitch) ethernet prepinac/bridge s menom "ovs0".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.3]# /etc/init.d/openvswitch start
  [1.3]# ovs-vsctl add-br ovs0
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.4]TERM1 - V sietovom mennom priestore "ns1" spustime (exec) prikaz "bash".
  [1.5]TERM2 - V sietovom mennom priestore "ns2" spustime (exec) prikaz "bash".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.4]TERM1# ip netns exec ns1 bash
  [1.5]TERM2# ip netns exec ns2 bash
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.6] - Na distribuovanom prepinace "ovs0" vytvorime interny port "veth1-ovs".
  [1.7] - Virtualny ethernet adapter "veth1-ovs" umiestnime do sietoveho menneho priestoru "ns1".

  [1.8] - Na distribuovanom prepinace "ovs0" vytvorime interny port "veth2-ovs".
  [1.9] - Virtualny ethernet adapter "veth2-ovs" umiestnime do sietoveho menneho priestoru "ns2".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.6]# ovs-vsctl add-port ovs0 veth1-ovs -- set Interface veth1-ovs type=internal
  [1.7]# ip link set veth1-ovs netns ns1

  [1.8]# ovs-vsctl add-port ovs0 veth2-ovs -- set Interface veth2-ovs type=internal
  [1.9]# ip link set veth2-ovs netns ns2
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.10] - Zapneme sietovy adapter "veth1-ovs" v mennom priestore "ns1" a nastavime na nom IP adresu "10.0.0.1".
  [1.11] - Zapneme sietovy adapter "veth2-ovs" v mennom priestore "ns2" a nastavime na nom IP adresu "10.0.0.2".

  [1.12] - Zo sietoveho menneho priestoru "ns1" otestujeme sietovu komunikaciu so sietovym mennym priestorom "ns2".
  [1.13] - Zo sietoveho menneho priestoru "ns2" otestujeme sietovu komunikaciu so sietovym mennym priestorom "ns1".
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.10]# ip netns exec ns1 ifconfig veth1-ovs 10.0.0.1/24 up
  [1.11]# ip netns exec ns2 ifconfig veth2-ovs 10.0.0.2/24 up

  [1.12]# ip netns exec ns1 ping 10.0.0.2
  [1.13]# ip netns exec ns2 ping 10.0.0.1
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [1.14] - Na distribuovanom prepinaci "ovs0" zobrazime informacie o konfiguracii portov.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [1.14]# ovs-vsctl show
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31dff9cb-870d-4093-915d-28dc71f8ac6e
    Bridge "ovs0"
      Port "ovs0"
        Interface "ovs0"
          type: internal
      Port "veth1-ovs"
        Interface "veth1-ovs"
          type: internal
      Port "veth2-ovs"
        Interface "veth2-ovs"
          type: internal
    ovs_version: "2.6.1"
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------