ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

UTS (UNIX Time-sharing System) menné priestory v OS Linux

FILE: 2016-linux-namespaces-uts.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 1

1 Úvod

Menný priestor UTS (UNIX Time-sharing System) slúži na izoláciu dvoch systémových identifikátorov a to názov servera (nodename/hostname) a názov domény (domainname), ktoré vracia systemové volanie "uname()".

mnt_namespace

2 Základná práca s UTS mennými priestormi

2.1 Overenie názvu servera v systémovom (default) mennom priestore

V terminály 1 (TERM1) overíme názov servera.

TERM1# uname -n
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
server1.domena.sk

2.2 Vytvorenie nového UTS menného priestoru

V terminály 2 (TERM2) vytvoríme nový UTS menný priestor.

[1]TERM2# unshare -u /bin/bash
[2]TERM2# echo $$
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6012
[3]TERM2# hostname uts1.domena.sk
[4]TERM2# uname -n
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
uts1.domena.sk
 • [1] - Vytvoríme UTS menný priestor (-u) v ktorom spustíme príkazový interpreter BASH.
 • [2] - Zistíme PID BASH procesu.
 • [3] - V novom UTS mennom priestore zmeníme názov servera na "uts.domena.sk".
 • [4] - V novom UTS mennom priestore overíme názov servera.

2.3 Overenie vzniku nového UTS menného priestoru

V terminály 1 (TERM1) overíme vytvorenie nového UTS menného priestoru pomocou utilitky "namespaces-info.sh". Vypíšeme len non-default menné priestory (prepínač -n).

TERM1# ./namespaces-info.sh -n
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
PID    | PPID    | NAMESPACE      | COMMAND
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
18     | 2     | mnt:[4026531856]   | [kdevtmpfs]
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
585    | 1     | mnt:[4026532423]   | /usr/lib/systemd/systemd-udevd
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
720    | 1     | mnt:[4026532450]   | /usr/bin/vmtoolsd
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
755    | 1     | mnt:[4026532451]   | /usr/sbin/NetworkManager
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
854    | 755    | mnt:[4026532451]   | /sbin/dhclient
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------
6012    | 5995    | uts:[4026532424]   | /bin/bash
---------- + ---------- + -------------------- + ----------------------------------------