ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

PID (Process identifier namespace) menné priestory v OS Linux

FILE: 2016-linux-namespaces-pid.md
DATE: 11/2016
UPDATED:
AUTHOR: Ladislav Hajzer -> lala (at) linuxor (dot) sk
VERSION: 0

1 Úvod

Menný priestor PID (Process identifier namespace) slúži na izoláciu identifikačných čísiel procesov (PID=Proces IDentifier). Programy/procesy, ktoré sa nachádzajú v rozdielnych PID menných priestoroch môžu mať rovnaký identifikátor procesu (rovnaké PID číslo).

mnt_namespace

2 Základná práca s PID mennými priestormi

TODO