ooooo        ooooo ooooo      ooo ooooo     ooo ooooooo  ooooo   .oooooo.   ooooooooo.   
     `888'        `888' `888b.     `8' `888'     `8'  `8888    d8'   d8P'  `Y8b  `888   `Y88. 
      888          888   8 `88b.    8   888       8     Y888..8P    888      888  888   .d88' 
      888          888   8   `88b.  8   888       8      `8888'     888      888  888ooo88P'  
      888          888   8     `88b.8   888       8     .8PY888.    888      888  888`88b.    
      888       o  888   8       `888   `88.    .8'    d8'  `888b   `88b    d88'  888  `88b.  
     o888ooooood8 o888o o8o        `8     `YbodP'    o888o  o88888o  `Y8bood8P'  o888o  o888o 

================================================================================================================
 Instalacia OracleDB 11g2 - Sietove a DNS informacie - Oracle servery
================================================================================================================

    Rozlozenie sietovych kariet a ich pouzitie - ORADB01
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    eth0     -> ZALOHOVACIE sietove rozhranie         -> 10.10.30.11  -> oradb01-bck.domena.sk
    eth1     -> PRODUKCNE sietove rozhranie           -> 10.10.10.11  -> oradb01.domena.sk
    eth2     -> NEPOUZITE kvoli HYPER-V prepinacom    -> Hyper-V prepinace naviazane na tzv. Cloud Root Network nepodporuju Multicast ani Broadcast.
    eth3     -> MANAZMENT sietove rozhranie           -> 10.10.40.11  -> oradb01-mng.domena.sk
    eth3:INT -> ORACLE RAC interconnect rozhranie     -> 10.10.20.11  -> oradb01-int.domena.sk
    eth4     -> iSCSI SAN                             -> 10.10.50.11  -> oradb01-iscsi.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ORADB - Oracle RAC - public IP (PROD)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    oradb01          10.10.10.11    oradb01.domena.sk
    oradb02          10.10.10.12    oradb02.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ORADB - Oracle RAC - virtual IP (PROD)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    oradb01-vip      10.10.10.21    oradb01-vip.domena.sk
    oradb02-vip      10.10.10.22    oradb02-vip.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ORADB - Oracle RAC - scan IP (PROD)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    oradb-scan       10.10.10.31    oradb-scan.domena.sk
                     10.10.10.32    oradb-scan.domena.sk
                     10.10.10.33    oradb-scan.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ORADB - Oracle RAC - interconnect IP (PRIVATE INTERCONNECT)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    oradb01-int      10.10.20.11    oradb01-int.domena.sk
    oradb02-int      10.10.20.12    oradb02-int.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ORADB - Oracle RAC - symantec backend (BACKUP)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    oradb01-bck      10.10.30.11    oradb01-bck.domena.sk
    oradb02-bck      10.10.30.12    oradb02-bck.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ORADB - Oracle RAC - database management (MGMT)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    oradb01-mng      10.10.40.11     oradb01-mng.domena.sk
    oradb02-mng      10.10.40.12     oradb02-mng.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================
 Instalacia OracleDB 11g2 - Sietove a DNS informacie - Symantec server
================================================================================================================

    MNG-BACKUPSRV01 - symantec management (MGMT)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    mng-backupsrv01      10.10.40.14      mng-backupsrv01.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

    MNG-BACKUPSRV01 - symantec backend (BACKUP)
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    mng-backupsrv01-bck  10.10.30.14     mng-backupsrv01-bck.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================
 Instalacia OracleDB 11g2 - Sietove a DNS informacie - DNS server
================================================================================================================

    DNS1
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    dns1      10.10.40.13      dns1.domena.sk
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------