ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

================================================================================================================
 Instalacia OracleDB 11g2 - Sietove a DNS informacie - Oracle servery
================================================================================================================

  Rozlozenie sietovych kariet a ich pouzitie - ORADB01
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  eth0   -> ZALOHOVACIE sietove rozhranie     -> 10.10.30.11 -> oradb01-bck.domena.sk
  eth1   -> PRODUKCNE sietove rozhranie      -> 10.10.10.11 -> oradb01.domena.sk
  eth2   -> NEPOUZITE kvoli HYPER-V prepinacom  -> Hyper-V prepinace naviazane na tzv. Cloud Root Network nepodporuju Multicast ani Broadcast.
  eth3   -> MANAZMENT sietove rozhranie      -> 10.10.40.11 -> oradb01-mng.domena.sk
  eth3:INT -> ORACLE RAC interconnect rozhranie   -> 10.10.20.11 -> oradb01-int.domena.sk
  eth4   -> iSCSI SAN               -> 10.10.50.11 -> oradb01-iscsi.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ORADB - Oracle RAC - public IP (PROD)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  oradb01     10.10.10.11  oradb01.domena.sk
  oradb02     10.10.10.12  oradb02.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ORADB - Oracle RAC - virtual IP (PROD)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  oradb01-vip   10.10.10.21  oradb01-vip.domena.sk
  oradb02-vip   10.10.10.22  oradb02-vip.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ORADB - Oracle RAC - scan IP (PROD)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  oradb-scan    10.10.10.31  oradb-scan.domena.sk
           10.10.10.32  oradb-scan.domena.sk
           10.10.10.33  oradb-scan.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ORADB - Oracle RAC - interconnect IP (PRIVATE INTERCONNECT)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  oradb01-int   10.10.20.11  oradb01-int.domena.sk
  oradb02-int   10.10.20.12  oradb02-int.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ORADB - Oracle RAC - symantec backend (BACKUP)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  oradb01-bck   10.10.30.11  oradb01-bck.domena.sk
  oradb02-bck   10.10.30.12  oradb02-bck.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ORADB - Oracle RAC - database management (MGMT)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  oradb01-mng   10.10.40.11   oradb01-mng.domena.sk
  oradb02-mng   10.10.40.12   oradb02-mng.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================
 Instalacia OracleDB 11g2 - Sietove a DNS informacie - Symantec server
================================================================================================================

  MNG-BACKUPSRV01 - symantec management (MGMT)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  mng-backupsrv01   10.10.40.14   mng-backupsrv01.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  MNG-BACKUPSRV01 - symantec backend (BACKUP)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  mng-backupsrv01-bck 10.10.30.14   mng-backupsrv01-bck.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

================================================================================================================
 Instalacia OracleDB 11g2 - Sietove a DNS informacie - DNS server
================================================================================================================

  DNS1
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  dns1   10.10.40.13   dns1.domena.sk
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------