ooooo    ooooo ooooo   ooo ooooo   ooo ooooooo ooooo  .oooooo.  ooooooooo.  
   `888'    `888' `888b.   `8' `888'   `8' `8888  d8'  d8P' `Y8b `888  `Y88. 
   888     888  8 `88b.  8  888    8   Y888..8P  888   888 888  .d88' 
   888     888  8  `88b. 8  888    8   `8888'   888   888 888ooo88P' 
   888     888  8   `88b.8  888    8   .8PY888.  888   888 888`88b.  
   888    o 888  8    `888  `88.  .8'  d8' `888b  `88b  d88' 888 `88b. 
   o888ooooood8 o888o o8o    `8   `YbodP'  o888o o88888o `Y8bood8P' o888o o888o 

HOWTOz - LINUX

2017 - Linux a pamäť

2016 - Tutoriál o menných priestoroch v OS Linux (Linux namespaces)


HOWTOz - DB

2016 - Simulácia Oracle 11g2 RAC (+ASM) + Symantec Backup Exec 2015


HOWTOz - WWW

 • [2014 - DEBIAN7 + Redmine2.3.2]()
 • [2012 - GWAN web server]()
 • [2010 - Základy Cisco ACE 4710]()

HOWTOz - STORAGE

2013 - Simulácia HP 3PAR 7400 + Cisco MDS9124e (Blade switch) + HP c7000 (BL660gen8, HP BL460gen8)

 • [2013 - FC SAN - Cisco MDS 9124e (Blade Switch) - konfigurácia SAN prepínača]()
 • [2013 - FC SAN - Linux - konfigurácia Linux servera]()
 • [2010 - Základy IBM/LSI MPIO ovládača RDAC (Redundant Disk Array Controller) pre Linux]()

HOWTOz - VPN

 • [2012 - Debian 5 + SSH = SSH VPN Howto]()
 • [2007 - Debian 4 - OpenVPN Howto]()

HOWTOz - SECURITY

FWsnort

 • [2007 - Debian 4 - FWsnort]()

Proxy

 • [2008 - Squid autentizácia a monitorovanie užívateľov]()
 • [2007 - Debian 4 - proFTPD (chroot) - ftp-prox (chroot)]()

Linux


HOWTOz - VIRTUALIZATION

2008 - Základy XEN-u - fyzické prostredie

 • [2008 - Debian 4 - Xen dom0 - fyzický HW]()
 • [2008 - Debian 4 - Xen domU - Base (Golden image)]()
 • [2008 - Debian 4 - Xen domU - WWW system - apache2 + mod_security2 + mod_suphp + php5 + php5_suhosin]()
 • [2008 - Debian 4 - Xen domU - DNS system- djbdns]()

2007 - Základy XEN-u - virtuálne prostredie (VMware)

 • [2007 - Základy XEN virtualizácie]()
 • [2007 - Debian 4 - Xen dom0]()
 • [2007 - Debian 4 - Xen domU]()
 • [2007 - Debian 4 - Xen domU - zálohovanie pomocou LVM snapshotov]()